Uncategorized

Growth Hacking: Een Kickstart Naar Digitale Transformatie

By April 22, 2021 May 10th, 2021 No Comments

Geschreven door: Lizard Global

De term ‘digitale transformatie’ wordt steeds populairder, zeker nu duidelijk is hoe technologische ontwikkelingen op grootschalige wijze bij kunnen dragen aan het succes van een organisatie of product. De term refereert naar de transformatie van offline bedrijfsprocessen naar digitale processen. Hierdoor wordt de algemene workflow en daarmee de algemene klantervaring sterk geoptimaliseerd. Technologieën nemen in dat geval handelingen en taken over die voorheen handmatig gedaan werken. Hierdoor wordt de kans van menselijke fouten verkleind en productieprocessen geautomatiseerd en daarmee versneld.

Een aanzienlijk onderdeel van digitale transformatie draait om het verzamelen en analyseren van data, om uiteindelijk met die informatie digitale marketing en innovatie strategieën te ontwikkelen met een hoge slagingskans. Deze manier van strategieontwikkeling wordt ook wel ‘growth hacking’ genoemd, verwijzend naar de methode van het “hacken” van groeistrategieën met behulp van data.

Digitale transformatie

Hoewel digitale transformatie nauw samenhangt met technologische ontwikkelingen, een groot onderdeel van het proces van transformatie omvat de bedrijfscultuur binnen een organisatie zélf. Zo kun je als bedrijf in eindeloos veel nieuwe technologieën investeren, maar zolang het team niet weet hoe het daadwerkelijk toe te passen op bestaande processen, zit er over het algemeen weinig groeikans in. Dus, digitale transformatie van een bedrijf bestaat uit een samenkomst van digitale innovatie op het gebied van technologische oplossingen en de mindset en kennis van de mensen die met deze technologieën moeten samenwerken.

Aangezien data analyse en het opzetten van data-gedreven strategieën een belangrijk onderdeel vormen dat digitale transformatie, is het van belang dat het volledige team – van het marketing departement tot designers en softwareontwikkelaars – bekend is met de technologieën die data analyse mogelijk maken. Daarnaast is het essentieel dat ze weten hoe het experimenteren met deze data en de waardevolle informatie die uit zo’n experiment komt omgezet kan worden in krachtige strategieën.

De magische samenkomst van growth hacking en digitale transformatie

Growth hacking is een data-gedreven methode om op kleinschalige manier strategische experimenten uit te voeren voor het optimaliseren van de klantervaring. Het verzamelen en analyseren van data vormt een waardevol onderdeel van growth hacking, en is daarom afhankelijk van de digitale infrastructuur van een bedrijf. Digitale transformatie zorgt ervoor dat deze infrastructuur aanwezig is en dat het growth hacking proces plaats kan vinden. Daarnaast is het succes van een digitale transformatie afhankelijk van growth hacking: het proces van growth hacking identificeert welke processen verbeterd kunnen worden. Met die informatie kunnen deze processen en implementaties worden aangepast om een de digitale transformatie te optimaliseren.


Lizard Global & Dapper Rhinos

Het is inmiddels duidelijk dat growth hacking en digitale transformatie nauw aan elkaar verbonden zijn, en elkaar kunnen versterken. De samenwerking tussen professionele growth hackers en specialisten in digitale innovatie kan geweldige resultaten opleveren wat betreft het succes van een organisatie. Een voorbeeld van zo’n gouden combinatie is de samenkomst tussen de digitale innovatie experts/digitale oplossing ontwikkelaars van Lizard Global en de digitale marketing genieën van Dapper Rhinos. Lizard Global is een in 2012 opgezette startup, gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige web- en mobiele applicaties die de digitale transformatie van bedrijven stimuleren. Naast het ontwerpen en ontwikkelen van deze digitale oplossingen, ligt de nadruk ook op innovatieve idee-ontwikkeling, het identificeren van marktkansen, en het meedenken met strategieën voor langdurige groei.

Wil je meer weten over digitale innovatie en transformatie? Of ben je nog op zoek naar een digitale partner die jou kan helpen met het ontwerpen en ontwikkelen van jouw innovatieve app idee en daarmee de digitale transformatie van je bedrijf naar een hoger niveau kan tillen? Neem contact op met Lizard Global!

FAQ

Wat betekent digitale transformatie?
De term digitale transformatie verwijst naar de verschuiving van offline processen naar digitale processen om deze processen te optimaliseren en een betere klantervaring te garanderen. Bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën die bepaalde processen die voorheen handmatig werden uitgevoerd te automatiseren.

Hoe werkt een digitale transformatie?
Wanneer een bedrijf beslists om een volledige of gedeeltelijke digitale transformatie te ondergaan, komen ze samen met een professionele partner die help met de ontwikkeling van de nodige software en het onder de knie krijgen van deze nieuwe software implementatie.

Wat is Growth Hacking?
Growth hacking is een term bedacht door Sean Ellis, en wordt beschreven als een data-driven methodologie. Growth Hacking wordt vaak toegepast binnen marketing departementen, maar is ook bruikbaar in andere bedrijfsprocessen. Het is een methode voor startups om op innovatieve manieren van groei te komen met minimale uitgaven.

Wat doet een growth hacker?
Het takenpakket van een growth hacker bestaat voornamelijk uit het systematisch analyseren van strategieën, het vinden van potentiële nieuwe groeikansen, het binnenhalen van nieuwe leads en het vasthouden van bestaande klanten. Growth hackers zijn niet onlosmakelijk verbonden met marketing, aangezien hun kennis en vaardigheden op elk ander proces of departement kunnen worden toegepast, zolang het maar met groei te maken heeft.

Wat heeft Growth Hacking te maken met digitale transformatie?
Growth hacking en digitale transformatie zijn wederzijds afhankelijk van elkaar als het gaat om een succesvolle uitvoering. Voor growth hacking zijn de digitale tools nodig om data te kunnen analyseren, en voor het bereiken van een succesvolle digitale transformatie zijn de inzichten van de data analyse vanuit growth hacking nodig. Hand in hand vormen growth hacking en digitale transformatie processen een gouden combinatie die voor een aanzienlijke en langdurige groei van een bedrijf kunnen zorgen.

Leave a Reply